SUVINISU saagilisa on keskmiselt 0,39 t/ha 14 euro eest? Ja taliodra puhul 0,42 t/ha kohta? Ubade puhul 0,45 t/ha kohta? HUVITAV KUIDAS?

See, kuidas teie taimed toituvad, sõltub mulla mikrobioloogiast. Taim võtab mullast toitaineid tänu teatud funktsionaalsetele bakteritele, kvaliteetsed mikroorganismid toidavad taime ka keskkonnast saadud lisatoitainetega.

Toitmisprotsessi tõhusus sõltub toitmisbakterite kogusest põllukultuuris. Hooajalisuse tõttu väheneb funktsionaalsete bakterite populatsioon enne suvikülvi, mistõttu taimed ei toitu nii hästi, kui nad võiksid.

Biomas GROW bakterite spoorisuspensioon on loodud spetsiaalselt selleks, et aidata põllumajandustootjatel tagada piisava toiteväärtusega bakterite olemasolu. Taimed saavad rohkem toitaineid ja toitumisprotsess muutub tõhusaks.

Biomas GROW koosneb leedu mullast eraldatud bakteritest ja selle tõhusust on kinnitatud iga-aastastes täpsus- ja tootmiskatsetes Leedus alates 2016. aastast.

Alljärgnevates tabelites on esitatud andmed LAMMCi täppiskatsete ja Leedu põllumajandusettevõtete katsete kohta kõnealusel aastal. Väetamine ja viljahooldustööd on mõlemas variandis samad, kuid katsetes kasutati täiendavalt Bioversio mullamikrobioloogilisi tooteid. Kõik teadusuuringute andmed – Bioversio.

Suvinisu

2016 2017 2018 2020
Kontrollsaak, t/ha 5.61 4.69 5.01 6.54
Saagikus Biomas-iga, t/ha 5.98 5.06 5.45 6.92
Lisaaine, t/ha 0.370 0.371 0.441 0.379
Kasv, % 6.59 7.91 8.80 5.80

Kevadoder

2018 2019 2020 2021 2022
Kontrollsaak, t/ha 4.03 5.45 6.39 6.39 4.92
Saagikus Biomas-iga, t/ha 4.40 5.84 6.79 6.92 5.36
Lisaaine, t/ha 0.367 0.387 0.403 0.53 0.44
Kasv, % 9.10 7.10 6.30 8.29 8.84

Kevadherned / oad

2017 herned 2018 herned 2019 herned 2018 oad 2020 oad
Kontrollsaak, t/ha 4.48 3.95 4.63 4.85 7.70
Saagikus Biomas-iga, t/ha 4.98 4.55 4.96 5.36 8.10
Lisaaine, t/ha 0.502 0.596 0.329 0.509 0.400
Kasv, % 11.20 15.08 7.10 10.49 5.19

 

Oataimed

Oluline omadus oataimede bioloogias on see, et atmosfääri lämmastikku siduvad Rhizobia-bakterid kogunevad oataimede juurtele ja moodustavad mugulaid. On väga oluline, et oataimed moodustaksid võimalikult suure ja tiheda juurestiku, millel oleks võimalikult palju mugulaid, mis jaotuksid juurtel ühtlaselt.

Fosforipuuduse korral on mugulbakterid vähem võimelised mugulaid moodustama ja nende levik taime juurtes väheneb. Lahustuva fosfori pidev varu mullas on protsessi sujuvaks kulgemiseks hädavajalik.

Biomas GROW täpsuskatsetes näitas LAMMC andmete analüüs tugevat korrelatsiooni juurte kaalu ja pikkuse ning mugulate arvu ja kaalu vahel. Biomass GROW säilitab mullas kogu vegetatsiooniperioodi jooksul õiges koguses lahustuvat fosforit – see parandab mugulate moodustamist mugulate bakterite poolt, suurendab nende levikut taime juurestikus ja kannab mulda rohkem bioloogiliselt fikseeritud lämmastikku.  See suurendab ka kaunade arvu taimel, soodustades nende arengut ja jämedamaks muutumist. Biomas GROWi mõju on visuaalselt väga hästi nähtav oataimede juurtel mõned nädalad pärast pritsimist.

Pritsige põllukultuure peale idanemist (kui tehnoloogilised radad kuni põõsastumise lõpuni (enne BBCH 29).