Ettevõtte kohta

Bioversio asutanud biotehnoloogiateadlased Stanislav Balion ja Arnoldas Jurys on spetsialiseerunud juba üle kümne aasta  biotehnoloogilistele lahendustele ning mullaparandusele. Alates 2016. aastast on Bioversio keskendunud põllumajandussektorile. Eesmärk on välja töötada ja toota tõhusaid tooteid säästvamatele põllukultuuridele.

Bioversio meeskond tunneb mulda mikroskoopilisel tasemel ja teab, mida on vaja selleks, et püsida elujõulisena ja viljakana – nii praegu kui ka paljude aastate jooksul. Enam kui 407 siht- ja tootmistesti on kinnitanud, et Bioversi poolt välja töötatud BIOMAS tootesarja tehnoloogial on kahekordne püsiv väärtus: see suurendab nii saaki kui parandab mulda.

 

Kuidas me töötame?

Ühes suhtes oleme erakordsed – arendame tehnoloogiaid ja tooteid, teostame uuringuid, hoolitseme igapäevaselt toodete kvaliteedist. Otseses kontaktis räägime põllumeeste ja agronoomidega toodete kasutamise teemadel, arutame tulemusi. Teades põllumeeste muresid ja probleeme, arutame pidevalt uute bioloogiliste toodete ideid, katsetame oma laboris ning viime läbi uuringuid ja katsetusi Leedu Põllumajandus- ja Metsamajanduse Põllumajandusinstituudis.

 

Usume, et jätkusuutlikum taimekasvatus ei ole tulevikus pealesunnitud põlluharimise viis, vaid tavapärane tegevus. Bioversio-s keskendume uute toodete väljatöötamisele ja ootame lähitulevikus uute tõhusate bioloogiliste toodete kasutuselevõttu, mis võimaldavad taludel säilitada tootlikkust, mis võimaldavad taludel säilitada saagikust muretsemata selle tagajärgede pärast mulla bioloogilisele mitmekesisusele ja toidukultuuride kvaliteedile.

 

Labor

Mulla mikrobioloogiliste uuringute käigus isoleerime selektiivsöötmetel sadu mikroorganisme ja teostame nende selektsiooni – otsime kõige lootustandvamaid, kes täidavad spetsiifilisi funktsioone. Pärast selektsiooni tehakse akrediteeritud laboris bakteriaalse 16S rRNA sekveneerimisanalüüs ja seente puhul ITS geenide DNA sekveneerimine. Pärast mikroorganismide täpset tuvastamist saame valida kasvusubstraadi koostise ja tingimused ning arendada toote valmistamise tehnoloogiat.

Tootmine ja kvaliteedikontroll

Pärast esmase kasvusubstraadi valimist kontrollime, kuidas mikroorganism reageerib valitud kompositsioonile. Pärast komponentide valimist valmistame ette kasvutingimused järgmises tootmisetapis. Pärast kogu töö lõpetamist väikeses reaktoris kantakse kultiveerimisprotsess üle tootmisreaktorisse. See protsess kordab väikesemahulises reaktoris läbiviidavaid protsesse, jälgib parameetrite korratavust, võtab proove stabiilsusuuringuteks ja hindab toote kvaliteeti. Väljatöötatud toote ema- ja tööpanka hoitakse temperatuuril -80 °C. Tulevase tootmistöö juhtimiseks töötatakse välja kultiveerimisprotokoll. Protsessi käigus salvestatakse parameetreid, jälgitakse korratavust või kõrvalekallet standardist. Mikroorganismide kontsentratsiooni määramiseks võetakse korrapäraselt proove ning eoste kvaliteedi hindamiseks võetakse kontrollproov. Iga kultiveerimisprotsessi käigus eemaldatakse juhuslikult 10 pudelit ja seejärel hoitakse neid (4, 20, 30 °C) ning jälgitakse stabiilsust.

Talude varustamine, klienditeenindus

Meie töö ei lõpe toote kohaletoimetamisega. Anname agronoomidele ja põllumeestele nõu toodete kasutamise kohta farmitehnikas ning nõu, kuidas korraldada tööd nii, et tulemusi oleks võimalik jälgida ja seejärel võrrelda. Konsulteerime kõikides kaugkanalites, vajadusel tuleme kohale.

Tulemuste kirjapanek

Olenemata sellest, mitu aastat farmis mikroorganisme kasutatakse – või alles esimesel aastal – fikseerime mikroorganismitehnoloogia tulemused valitud farmides. Meil on neid kogunenud alates 2017. aastast üle saja. Kogutud on riigi erinevates piirkondades erinevate kultuuride ja erinevate tehnoloogiatega kasvatamise tulemused. Külastame põllumeeste tootmispõlde, teeme vegetatsiooni ajal võrdlusi, analüüsime nende tulemusi.

 

 

Säästvam põllumajandus

Mikrobioloogilisest vaatenurgast tähendab monokultuuride kasvatamine seda, et mullas hakkavad domineerima teatud tüüpi mikroorganismid ja muud surutakse alla või nad hukkuvad. See vähendab elurikkust – muld kaotab kasulikke toitaineid, ei jää piisavalt mikroorganisme, mis patogeenidega võistelda saaksid. Taimed muutuvad haigustele vähem vastupanuvõimeliseks. Ebaproportsionaalne väetamine ja pestitsiidide kasutamine mõjutavad mulda samuti ebasoodsalt.

Oma Bioversio laboris töötame välja lahendusi, mis taastavad mulla elujõulisuse. Säästvam põllumajandus on tänapäeval võimalik mitte ohverdades, vaid saagikust suurendades!

 

Osaleme ettevõtmistes
Lietuvos biotechnologų asociacija
Lietuvos švariųjų technologijų klasteris
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai