Põllu pihustamine
Biomas ORGANIC

Pärast saagikoristust. Kulumäär 0,1 l/ha.

Lisateave
Saagikoristusejärgne
BBCH 0
Taimestiku algus
Biomas GROW + Biomas PROTECT

Pritsida põllukultuuridele pärast tärkamist võimalikult varakult (2-3 pärislehte). Kulumäär 0,1 l/ha.

Võimalusel on võimalik seemned ümbritseda, norm 0,4–0,6 l/t.

Lisateave
BBCH 0
BBCH 11-22
Talv
Taimestiku taastumisega kevadel
Biomas GROW

Pihustamine põllukultuuridele pärast taimestiku taastumist, niipea, kui põllud on ligipääsetavad. Kulumäär 0,1 l/ha.

Lisateave
Talv
BBCH 22-29
Suvi
Saagikoristusejärgne
BBCH 0
BBCH 11-22
Talv
BBCH 22-29
Suvi
1

Taimejäänuste lagunemine

Vegetatsiooni ajal koguvad taimed põhu sees toitaineid (mikro- ja makroelemente), mis tuleb pärast koristamist mulda tagasi viia. Taimejääkide tõhusat lagunemist raskendab äkiline suure koguse taimse biomassi ilmumine, bioloogiline mitmekesisus, s.o. väetamine, mullaharimine, kehv külvikord, taimekaitsevahendite kasutamine jne, on perioodiliselt häiritud. Looduses lagundavad ligniini ja tselluloosi kõige tõhusamalt mikroskoopilised seened. Taimejääkide õigeks ärakasutamiseks on vaja jälgida, et pärast saagikoristust oleks piisav kogus lagundajaid.

 

Biomas ORGANIC tootes sisalduvad mikroskoopilised seened Trichoderma reesei BVO5 ja Trichoderma asperellum BVO6 vabastavad suures koguses tselluloosi ja ligniini lagundavaid ensüüme, tagades selliselt taimejääkide tõhusa lagunemise. Sellise lagunemisprotsessi käigus väheneb põhitoitainete leostumine ning tagatakse orgaanilise süsiniku ja huumuse hulga suurenemine. Trichoderma longibrachiatum BVO7 omab spetsiifilist toimet taimejäänustes olevate patogeensete mikroorganismide vastu, tagades seeläbi tulevastes põllukultuurides väiksema patogeensete mikroorganismide populatsiooni.

 

Võimalikud kasutusviisid teie tehnoloogias:

A// Saagikoristus → Biomas Organic pritsimine → maaharimine (nt kündmine) → külvamine

B// Saagikoristus → maaharimine (nt kündmine) → Biomas Organic  pritsimine (herbitsiidiga) → külvamine

C// Saagikoristus → Biomas Organic pritsimine (võimalik segu herbitsiidiga) → külvamine

Tooted:
2

Taimestiku algus

Teras sisalduvaid toitaineid kasutatakse ära seemnete idanemise ajal. Taime edasiseks kasvuks ja arenguks on vaja mullas olevaid või väetistega sisse viidud toitaineid. Taimed ei suuda ise atmosfäärist lämmastikku omastada, lämmastikku siduvad mikroorganismid aga suudavad seda teha. Veel üks oluline element on fosfor. Spetsiifilised mikroorganismid, mis lahustavad alumiiniumi, raua või kaltsiumi poolt blokeeritud fosfaate, aitavad oluliselt kaasa fosfori ringlusele ja kättesaadavusele. Kaalium ei ole vähem oluline. See element vahendab vee ja toitainete vahetust taime maapealse osa ning juurte vahel. Kaalium on väga oluline talvekindluse tugevdamisel, kuna soodustab suhkrute jaotumist taimes. Taimedele saadavat kaaliumit vabastavad ka mikroorganismid. Fosfori- ja kaaliumipuudus talitaimede kasvu ning arengu alguses mõjutab taimi tugevalt, tekkinud kahjustusi ei saa hiljem enam heastada ka rikkaliku väetamise korral. Sügisel on vaja moodustada taime tugev ja rikkalik juurestik – nii varustub taim end toitainetega ning on talveks valmis, muidu saate viletsa, ebaproduktiivse ja vähese potentsiaaliga saagi.

 

Biomas GROW-is sisalduvad bakterid Bacillus megaterium BVO1 ja Bacillus subtilis BVO2 kinnistavad juurtsoonis toimides õhulämmastikku ning vabastavad samaaegselt pinnases leiduvatest lahustumatutest ühenditest fosforit ja kaaliumi. Tänu sünergiale taimega stimuleerivad bakterid lisaks selle kasvu ning vabastavad erinevaid kergesti omastatavaid hormoone ja happeid.

 

Teine oluline aspekt taimede kasvu alguses on mullas esinevad patogeensed mikroorganismid. Põllumajanduses kasvatatavad põllukultuurid on pidevas ohus suurte monokultuuride alade pikaajalise kasvatamise tõttu. Oluline on mõista ja teada varajases staadiumis ilmnevate haiguste tagajärgi. Haigused hõlmavad nii taimede produktiivsuse ja kvaliteedi langust lühiajaliselt (kasvuaastal) kui ka sellest põhjusest tulenevaid kaotusi tulevikus (patogeensed mikroorganismid jäävad põllule). Enamik haigusi ei levi mitte ainult nakatunud seemnete, taimejääkide, hävitamata umbrohu, õhu kaudu, vaid ka pinnase kaudu.

 

Biomas PROTECTis sisalduvad mikroorganismid Bacillus amyloliquefaciens BVO3, Paenibacillus polymyxa BVO4 ja Bacillus velezensis BVO9 stimuleerivad taimede loomulikku immuunsust, loovad juurtetsoonis kaitsebarjääri, mis pärsib seenepäritolu patogeene mullas. Heade bakterite kontsentratsiooni suurendamisel väheneb kahjulike mikroorganismide hulk, muutes taimed tervemaks.

 

Bakterid elavad ja paljunevad mullas, seega tuleks pritsida sügisel, kui taimedel on 2–3 pärislehte. Olulise hoolduse ajal Biomas GROW ja Biomas PROTECT-ga pritsimine aitab teie põllukultuuridel paremini talveks valmistuda.

 

Võimalikud kasutusviisid teie tehnoloogias:

A// Seemne ettevalmistamisel – toodete norm on tk 100 ml/ha, s.o. 100 ml hektari kohta koos seemnega. Näiteks: külvinorm 250 kg/ha, 1 tonni seemne kohta läheb vaja 400 ml toodet.

B// Idanemisjärgne pritsimine 100 ml/ha – Biomas tooteid võib segada omavahel, vedelväetistega või taimekaitsevahenditega.

Tooted:
3

Taimestiku taastumisega kevadel

Talvisel ajal taimedes vegetatsiooniprotsesse ei toimu, samuti peatub mikroorganismide tegevus. Kui mulla temperatuur kevadel jõuab +4 °C, taastub mikroorganismide tegevus. Biomas GROW-d tuleb kasutada selleks, et pärast taimestiku taastumist oleks taimede juurtevööndis sihtotstarbelisi ja vajalikke mikroorganisme, tuleb kasutada Biomas GROW-d. Tootes sisalduvad bakterite eosed paljunevad pinnasesse sattudes kiiresti, kinnistuvad juurtevööndis ja tagavad lämmastiku, fosfori ja kaaliumi kättesaadavuse kogu vegetatsiooniperioodi jooksul. Varustades taimi saadaoleva fosfori ja kaaliumiga, taastub ning areneb juurestik kiiremini, suureneb imemisvõimsus ja taimed on vähem tundlikud põua suhtes.

 

Võimalikud kasutusviisid teie tehnoloogias:

Biomas GROW-d pritsitakse kevadel pärast taimestiku uuenemist esimese pritsimisega (BBCH 22-29). Võib segada vedelate väetiste või taimekaitsevahenditega.

Tooted: