Põllu pihustamine
Biomas ORGANIC

Pärast saagikoristust. Kulumäär 0,1 l/ha.

Lisateave
Saagikoristusejärgne
Talv
BBCH 0
Taimestiku algus
Biomas GROW + Biomas PROTECT

Pritsida põllukultuuridele pärast tärkamist võimalikult varakult (2-3 pärislehte). Kulumäär 0,1 l/ha.

Võimalusel on võimalik ümbritseda seemned: norm teraviljadel 0,4-0,6 l/t, norm oataimedel 0,3–0,4 l/t.

Lisateave
BBCH 0
BBCH 11-29
Suvi
Saagikoristusejärgne
Talv
BBCH 0
BBCH 11-29
Suvi
1

Taimejäänuste lagunemine

Vegetatsiooni ajal koguvad taimed põhu sees toitaineid (mikro- ja makroelemente), mis tuleb pärast koristamist mulda tagasi viia. Taimejääkide tõhusat lagunemist raskendab äkiline suure koguse taimse biomassi ilmumine, bioloogiline mitmekesisus, s.o. väetamine, mullaharimine, kehv külvikord, taimekaitsevahendite kasutamine jne, on perioodiliselt häiritud. Looduses lagundavad ligniini ja tselluloosi kõige tõhusamalt mikroskoopilised seened. Taimejääkide õigeks ärakasutamiseks on vaja jälgida, et pärast saagikoristust oleks piisav kogus lagundajaid.

 

Biomas ORGANIC tootes sisalduvad mikroskoopilised seened Trichoderma reesei BVO5 ja Trichoderma asperellum BVO6 vabastavad suures koguses tselluloosi ja ligniini lagundavaid ensüüme, tagades selliselt taimejääkide tõhusa lagunemise. Sellise lagunemisprotsessi käigus väheneb põhitoitainete leostumine ning tagatakse orgaanilise süsiniku ja huumuse hulga suurenemine. Trichoderma longibrachiatum BVO7 omab spetsiifilist toimet taimejäänustes olevate patogeensete mikroorganismide vastu, tagades seeläbi tulevastes põllukultuurides väiksema patogeensete mikroorganismide populatsiooni.

 

Võimalikud kasutusviisid teie tehnoloogias:

A// Talvised põllukultuurid → Biomas Organic pritsimine → maaharimine (nt kündmine) → külvamine

B// Kõrte talveks põllule jätmine → Biomas Organic pritsimine → maaharimine (nt kündmine) → külvamine

C// Biomas Organic pritsimine (võimalik segu herbitsiidiga) → külvamine

Tooted:
2

Taimestiku algus

Teras sisalduvaid toitaineid kasutatakse ära seemnete idanemise ajal. Taime edasiseks kasvuks ja arenguks on vaja mullas olevaid või väetistega sisse viidud toitaineid. Taimed ei suuda ise atmosfäärist lämmastikku omastada, lämmastikku siduvad mikroorganismid aga suudavad seda teha. Veel üks oluline element on fosfor. Spetsiifilised mikroorganismid, mis lahustavad alumiiniumi, raua või kaltsiumi poolt blokeeritud fosfaate, aitavad oluliselt kaasa fosfori ringlusele ja kättesaadavusele. Kaalium ei ole vähem oluline. See element vahendab vee ja toitainete vahetust taime maapealse osa ning juurte vahel. Kaalium on väga oluline talvekindluse tugevdamisel, kuna soodustab suhkrute jaotumist taimes. Taimedele saadavat kaaliumit vabastavad ka mikroorganismid. Fosfori- ja kaaliumipuudus talitaimede kasvu ning arengu alguses mõjutab taimi tugevalt, tekkinud kahjustusi ei saa hiljem enam heastada ka rikkaliku väetamise korral. Sügisel on vaja moodustada taime tugev ja rikkalik juurestik – nii varustub taim end toitainetega ning on talveks valmis, muidu saate viletsa, ebaproduktiivse ja vähese potentsiaaliga saagi.

 

Biomas GROW-is sisalduvad bakterid Bacillus megaterium BVO1 ja Bacillus subtilis BVO2 kinnistavad juurtsoonis toimides õhulämmastikku ning vabastavad samaaegselt pinnases leiduvatest lahustumatutest ühenditest fosforit ja kaaliumi. Tänu sünergiale taimega stimuleerivad bakterid lisaks selle kasvu ning vabastavad erinevaid kergesti omastatavaid hormoone ja happeid.

 

Teine oluline aspekt taimede kasvu alguses on mullas esinevad patogeensed mikroorganismid. Põllumajanduses kasvatatavad põllukultuurid on pidevas ohus suurte monokultuuride alade pikaajalise kasvatamise tõttu. Oluline on mõista ja teada varajases staadiumis ilmnevate haiguste tagajärgi. Haigused hõlmavad nii taimede produktiivsuse ja kvaliteedi langust lühiajaliselt (kasvuaastal) kui ka sellest põhjusest tulenevaid kaotusi tulevikus (patogeensed mikroorganismid jäävad põllule). Enamik haigusi ei levi mitte ainult nakatunud seemnete, taimejääkide, hävitamata umbrohu, õhu kaudu, vaid ka pinnase kaudu.

 

Biomas PROTECTis sisalduvad mikroorganismid Bacillus amyloliquefaciens BVO3, Paenibacillus polymyxa BVO4 ja Bacillus velezensis BVO9 stimuleerivad taimede loomulikku immuunsust, loovad juurtetsoonis kaitsebarjääri, mis pärsib seenepäritolu patogeene mullas. Heade bakterite kontsentratsiooni suurendamisel väheneb kahjulike mikroorganismide hulk, muutes taimed tervemaks.

 

Bakterid elavad ja paljunevad mullas, seega tuleks pritsida sügisel, kui taimedel on 2–3 pärislehte. Pritsides vajalike hooldustööde käigus Biomas GROW-d ja Biomas PROTECT-i, tagate toitainete kättesaadavuse kogu vegetatsiooniperioodi vältel ning kaitsete arengu algfaasis mulla patogeenide eest.

 

Võimalikud kasutusviisid teie tehnoloogias:

A// Seemne ettevalmistamisel – toodete norm on tk 100 ml/ha, s.o. 100 ml hektari kohta koos seemnega. Näiteks: külvinorm 250 kg/ha, 1 tonni seemne kohta läheb vaja 400 ml toodet.

B// Idanemisjärgne pritsimine 100 ml/ha – Biomas tooteid võib segada omavahel, vedelväetistega või taimekaitsevahenditega.

Tooted: